Nowy rejestr niedozwolonych klauzul umownych.

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów można od niedawna przeglądać nowy rejestr klauzul niedozwolonych tzw. abuzywnych (w umowach zawieranych przez przedsiębiorców z konsumentami). Są to klauzule, o których niezgodności z prawem orzekł Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawach wniesionych do dnia 17.04.2016r. – te klauzule są zakazane do stosowania dla wszystkich przedsiębiorców tworzących umowy. Po wskazanej dacie to prezes Urzędu wydaje decyzję czy dana klauzula umowna jest abuzywna i ewentualnie zakazuje jej stosowania. Taka decyzja ma zastosowanie tylko do konkretnego przedsiębiorcy i kontrahentów, który zawierali z nim umowę. 

https://www.rejestr.uokik.gov.pl/