Zmiany w tzw. ustawie deweloperskiej

Projektowane zmiany ustawowe mają zapewnić nabywcy większe bezpieczeństwo w relacjach z deweloperem.

Najważniejsza propozycja dotyczy zmiany środków ochrony wpłat nabywców nieruchomości poprzez likwidację otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych oferowanych bez dodatkowego zabezpieczenia i tym samym zobowiązanie deweloperów do prowadzenia rachunków powierniczych zabezpieczonych gwarancją bankową albo ubezpieczeniową.

Kluczową zmianą byłoby wprowadzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który stanowiłby wyodrębniony rachunek, z którego wypłacano by odpowiednie środki klientom w sytuacji m.in. upadłości dewelopera lub upadłości banku.