Księga wieczysta jest publicznym rejestrem, w którym zawarte są wszystkie istotne informacje o danej nieruchomości. Zając jej numer możemy dowiedzieć się jaka jest jej wielkość, kto jest jej właścicielem, czy jest obciążona prawem osób trzecich lub hipoteką. https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do Podlegają one również wierze publicznej ksiąg wieczystych tzn. w...