Według najnowszych doniesień Dziennika Gazety Prawnej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po licznych skargach na niekorzystne dla konsumentów zapisy w umowach, nakłada na deweloperów kary za stosowane niedozwolone klauzule umowne. Powyższe potwierdza jak istotne jest sprawdzenie umowy deweloperskiej przez prawnika i konsultacja najbardziej niewinnie wyglądających zapisów...