Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych takich jak: budynki jednorodzinne mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi i garażami, przekształciło się w prawo własności gruntów. Właściciele mający zamiar sprzedać swoje nieruchomości, których dotyczy przekształcenie są zobowiązani do wystąpienia do właściwego urzędu o wydanie...