Projektowane zmiany ustawowe mają zapewnić nabywcy większe bezpieczeństwo w relacjach z deweloperem. Najważniejsza propozycja dotyczy zmiany środków ochrony wpłat nabywców nieruchomości poprzez likwidację otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych oferowanych bez dodatkowego zabezpieczenia i tym samym zobowiązanie deweloperów do prowadzenia rachunków powierniczych zabezpieczonych gwarancją bankową albo ubezpieczeniową. Kluczową zmianą...