Obowiązują już przepisy nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i niektórych innych ustaw. Nowelizacją zwiększono wielkość działki, którą będzie można zakupić, nie będąc rolnikiem. Teraz można nabyć nawet 1 Ha nieruchomości gruntowej. Jednocześnie zmniejszono wymagany okres prowadzenia gospodarstwa rolnego na zakupionej ziemi z 10 lat do...