UOKiK nakłada kary na deweloperów

Według najnowszych doniesień Dziennika Gazety Prawnej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po licznych skargach na niekorzystne dla konsumentów zapisy w umowach, nakłada na deweloperów kary za stosowane niedozwolone klauzule umowne.

Powyższe potwierdza jak istotne jest sprawdzenie umowy deweloperskiej przez prawnika i konsultacja najbardziej niewinnie wyglądających zapisów umownych.

Więcej na: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1422116,deweloper-zaplaci-kare-za-niedozwolone-klauzule.html