Zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych takich jak: budynki jednorodzinne mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi i garażami, przekształciło się w prawo własności gruntów.

Właściciele mający zamiar sprzedać swoje nieruchomości, których dotyczy przekształcenie są zobowiązani do wystąpienia do właściwego urzędu o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dokument ten będzie stanowił podstawę do ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej nieruchomości oraz w ewidencji gruntu. Bez uzyskania zaświadczenia sprzedaż może nie zostać zrealizowana przez notariusza. Dotyczy to zwłaszcza właścicieli domów jednorodzinnych.

Dla właścicieli nieruchomości, który na razie nie spieszą się ze sprzedażą – zaświadczenia będą wydawane do końca 2019 roku.